Odszkodowania i zadośćuczynienia Szczecin

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, w wypadkach na gospodarstwie rolnym albo na skutek błędu medycznego mając coraz większą świadomość przysługujących im praw. Kancelaria Jagiełło Tobolewski reprezentuje osoby poszkodowane na etapie postępowania likwidacyjnego przez zakładem ubezpieczeń jak i na etapie postępowania sądowego. Sprawy te mogą obejmować zarówno odszkodowanie za szkody materialne, jak i zadośćuczynienie za ból oraz krzywdę, która powstała w wyniku wypadku. Nie wszyscy jednak znają swoje prawa i wiedzą, w jaki sposób rozpocząć tego typu postępowanie.

 

Dochodzenie odszkodowania Szczecin – profesjonalne podejście

Nawet, gdy poszkodowani podejmą starania o przyznanie określonej sumy pieniędzy, ich wysiłek nie przynosi pozytywnych efektów. Zakłady ubezpieczeniowe często zaniżają kwoty rekompensaty po wypadku. Dlatego tak ważne jest profesjonalne dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia. W Kancelarii Jagiełło Tobolewski kompleksowo pomagamy poszkodowanym w postępowaniach przed ubezpieczycielem jak i reprezentując ich w sądzie. Nasze działania prowadzą do uzyskania wysokich kwot za szkody majątkowe oraz zadośćuczynień np. w wypadkach komunikacyjnych.

Odzyskiwanie odszkodowań Szczecin – pomoc doświadczonych ekspertów

Prowadziliśmy niejedną sprawę dotyczącą odszkodowań i zadośćuczynień. Dlatego też nasi klienci mogą mieć pewność, że wyróżnia nas doświadczenie i ogromna wiedza. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie zawracając uwagę na każdy szczegół, który może wpłynąć na wysokość uzyskanego odszkodowania albo zadośćuczynienia. W prowadzonych przez nas sprawach stawiamy na profesjonalne podejście i rzetelność w świadczonych przez nas usługach. Przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w razie potrzeby współpracujemy z różnymi specjalistami, takimi jak biegli rzeczoznawcy z zakresu wyceny pojazdów dzięki czemu nasze usługi są kompleksowe.

Na terenie całego kraju co roku dochodzi do ogromnej ilości wypadków komunikacyjnych. Jako kancelaria reprezentujemy naszych klientów w całej Polsce. Zakończyliśmy z sukcesem ponad 1000 spraw i co najważniejsze żadnej nie przegraliśmy! Uzyskane pieniądze dla naszych klientów to bardzo duże sumy często niezbędne do powrotu do normalnego życia.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie Szczecin – podstawowe różnice

Zanim zostanie podjęta decyzja o staraniach o należne pieniądze od ubezpieczyciela, sprawcy wypadku lub innego podmiotu, warto dowiedzieć się z jakiego tytułu można uzyskać rekompensatę. Terminy „odszkodowanie” i „zadośćuczynienie” często są stosowane zamiennie. To błąd, ponieważ znacznie różnią się w zakresie szkód, które pokrywają.

Odszkodowanie obejmuje zwrot pieniędzy za poniesione szkody majątkowe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, np. wypadku komunikacyjnego, skutkującego zniszczeniem samochodu. Natomiast zadośćuczynienie stanowi rekompensatę, która odnosi się wyłącznie do osoby. Dotyczy cierpienia fizycznego oraz psychicznego. O zadośćuczynienie można ubiegać się, gdy dojdzie np. do: rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała, utraty w wypadku osoby bliskiej czy naruszenia dóbr osobistych. Krzywdy tego typu trudno oszacować, ale są one rekompensowane ekwiwalentem pieniężnym, który zależy m.in. od czasu trwania cierpienia, rodzaju uszczerbku czy powypadkowych perspektyw na przyszłość.

Czytaj więcej

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – te pojęcia są często mylone. Nasi prawnicy dokładnie wyjaśniają różnice pomiędzy nimi i podpowiedzą za co powinny zostać zwrócone pieniądze. Pomogą także oszacować wysokość przysługujących roszczeń. Co istotne, nie brakuje spraw, w którym można ubiegać się zarówno o wysokie odszkodowanie, jak i satysfakcjonujące zadośćuczynienie.

Odszkodowania kancelaria prawna Szczecin – szeroki zakres usług

Do każdej sprawy związanej z odzyskiwaniem odszkodowania w Szczecinie podchodzimy kompleksowo. Jesteśmy w stanie udzielić przydatnego wsparcia na każdym etapie postępowania. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem pism procesowych oraz przedsądowych, na które składają się np. odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Przygotowujemy naszych klientów na wszystko, co może wydarzyć się podczas procesu. Jasno tłumaczymy zawiłe zapisy czy zagadnienia i reprezentujemy poszkodowanych w sądach.

Możemy udzielić jednorazowej porady lub zająć się daną sprawą od początku do satysfakcjonującego zakończenia i otrzymania wysokiego odszkodowania. Kancelaria prawna w Szczecinie to także miejsce, w którym pomagamy zebrać niezbędną dokumentację do rozpoczęcia danego postępowania. Wskazujemy, które koszty mogą zostać zwrócone w ramach odszkodowania lub zadośćuczynienia.

 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania szczecin – kiedy po nią sięgnąć?

Odszkodowania i/lub zadośćuczynienia można żądać w wielu przypadkach. Warto skontaktować się z naszą kancelarią, jeśli poniosło się szkody majątkowe bądź osobowe w wyniku wypadku komunikacyjnego. Może to dotyczyć uszczerbku na zdrowiu, traumy powypadkowej, uszkodzenia pojazdu lub zniszczenia przewożonego mienia. Pomagamy również osobom, których bliscy zginęli w wypadkach komunikacyjnych.

Nasza kancelaria zajmuje się także odzyskiwaniem odszkodowań w Szczecinie w sytuacjach dotyczących odmowy wypłaty pieniędzy przez ubezpieczyciela lub wypłacenia zbyt niskiej sumy rekompensaty. Bazując na doświadczeniu i eksperckiej wiedzy szybko oszacujemy wysokość należnych roszczeń, a następnie poprowadzimy sprawę w taki sposób, by zakończyła się satysfakcjonującym wynikiem.