Prawo cywilne Szczecin

Pomoc w sprawach cywilnych

Prawo cywilne to dziedzina prawa, z którą każdy z nas na pewno miał, bądź będzie miał styczność. Jest to bowiem zawarcie umowy cywilnoprawnej między stronami. Mieszkańcy Szczecina, ale również całego województwa zachodniopomorskiego mogą liczyć na wsparcie w konstruowaniu wszelkiego rodzaju umów oraz pomoc w sprawach cywilnych.

prawo cywilne szczecin

Prawo cywilne Szczecin – obszary działań

Prawo cywilne to jedna z najbardziej obszernych gałęzi prawa – bardzo często dotyczy przeróżnych sytuacji z życia codziennego, które dotykają każdego z nas. W szerokim spektrum kwestii regulowanych przez kodeks cywilny możemy wymienić m.in. stosunki osobiste i majątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami, takimi jak osoby fizyczne, osoby prawne czy jednostki organizacyjne. Sprawy z zakresu prawa cywilnego mogą dotyczyć również zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania umów lub wielu aspektów związanych z odszkodowaniami.

Ponadto z obszarami, których dotyczy prawo cywilne, wiąże się także wiele innych przepisów. Ich nieznajomość znacznie utrudnia znalezienie rozwiązania, które prowadziłoby do satysfakcjonującego zakończenia danej sprawy. Dlatego też w wielu przypadkach niezbędna będzie pomoc, której udzieli doświadczony prawnik. Prawo cywilne to jedna ze specjalizacji naszej kancelarii.

Sprawy cywilne Szczecin – kompleksowa pomoc na każdym etapie postępowania

Nasza współpraca z klientami jest elastyczna. Udzielamy wsparcia w formie stałej obsługi bądź w postaci doraźnie realizowanych usług. Możemy pomóc na każdym etapie sprawy z zakresu prawa cywilnego – bez względu na to, czy postępowanie już toczy się przed wymiarem sprawiedliwości, czy jest dopiero w planach. Zajmujemy się czynnościami, które prowadzą do wszczęcia procesu, w tym sporządzania wniosków lub pozwów.

Czytaj więcej

Na początku zawsze, korzystając z merytorycznej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, przeprowadzamy syntezę faktów i dostarczonych materiałów, aby jak najlepiej reprezentować interesy klientów. Po zapoznaniu się z wszystkimi szczegółami sprawy opracowujemy koncepcję przebiegu danego sporu i w porozumieniu z klientem wybieramy określoną strategię. Dbamy o to, aby wszystkie skutki podejmowanych działań były całkowicie zrozumiałe, a nawet najbardziej zawiłe terminy tłumaczymy łatwym językiem.
Oprócz wspomnianych pozwów (np. o zapłatę) czy wniosków (np. o zwolnienie od kosztów), możemy sporządzić także zażalenie, apelację czy skargę kasacyjną. Po przygotowaniu się do rozpoczęcia sprawy z zakresu prawa cywilnego, oferujemy profesjonalną reprezentację klienta przed sądami każdej instancji. Na bieżąco analizujemy postępowanie i dzielimy się wszystkimi kluczowymi informacjami związanymi z jego przebiegiem. Zawsze patrzymy na daną sprawę nieco szerzej, zabezpieczając interesy klientów oraz przygotowując na kilka możliwych scenariuszy.

Prawo cywilne Szczecin – wsparcie w zakresie wszelkiego rodzaju umów

Jedną z najpopularniejszych czynności, związanych z regulacjami prawa cywilnego, jest zawieranie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów, dotyczących usług, nieruchomości lub ruchomości. W tym przypadku szereg przepisów określa zasady zawierania umów, ich wykonywania oraz egzekwowania. Nasi prawnicy prawa cywilnego zajmują się analizą, sporządzaniem, opiniowaniem, negocjowaniem, a także określaniem poszczególnych praw lub konsekwencji, wynikających z takich umów jak: umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa ubezpieczenia, umowa o dostawę, umowa pożyczki, umowa darowizny oraz wszelkiego rodzaju inne umowy nienazwane. Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze dopasowane do konkretnego przypadku – każdą sprawę traktujemy indywidualnie dzięki czemu Klient jest w stanie zabezpieczyć swe interesy zawierając umowę oraz ocenić ryzyko jakie wiąże się z nawiązaniem stosunku umownego.

prawnik prawa cywilnego szczecin

Prawnik prawo cywilne Szczecin – szerokie doświadczenie i profesjonalne podejście

Dzięki temu, że nieustannie śledzimy zmieniające się przepisy prawa, możemy oferować naszym klientom fachową pomoc, oparta o aktualne regulacje. Bazujemy również na szerokim doświadczeniu, związanym z prowadzeniem sprawy z zakresu prawa cywilnego np. o zapłatę, z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy, realizację roszczeń z tytułu kar umownych czy odszkodowań z czynów niedozwolonych. Zajmujemy się również przypadkami, dotyczącymi ochrony dóbr osobistych, prawa własności, podziału majątku lub zniesienia współwłasności. W swojej pracy kierujemy się przede wszystkim przepisami polskiego prawa oraz obowiązującymi zasadami etyki zawodowej. Jeśli jest potrzebna pomoc w zakresie prawa cywilnego, można kontaktować się z nami telefoniczne, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub odwiedzając siedzibę kancelarii.