Wakacje kredytowe!

Bez kategorii 31 sierpnia, 2022

Wakacje kredytowe!

Nie da się ukryć, że doczekaliśmy się „szalonych” czasów. Pandemia, wojna … to nie miało prawa nas spotkać. Niestety jest inaczej. Aktualnie większość z nas odczuwa skutki tych wydarzeń. Z jednej strony ciągle rosnące ceny żywności, paliwa, usług czy też towarów, a z drugiej rosnące raty kredytu. No właśnie… kto by przypuszczał, że funkcjonująca stopa procentowa w umowach kredytu o nazwie WIBOR spowoduje takie problemy. Niestety na skutek wzrostu tego wskaźnika raty kredytów poszybowały w górę. Przykładowo jeszcze w grudniu 2021 r. średnia rata dla kredytu o wysokości 350.000 zł wynosiła 1.750 zł miesięcznie, aktualnie wynosi 3.100 zł! To jest wzrost wysokości raty o 77%!!!

Na szczęście od 1 sierpnia 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenia spłaty rat kredytu. Stało się tak, gdyż w życie weszła ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Wniosek o wakacje kredytowe należy złożyć w swoim banku. Taki wniosek może zostać złożony w formie papierowej w oddziale banku albo elektronicznie za pośrednictwem korespondencji e-mail. W zasadzie wszystkie banki na swoich stronach internetowych precyzyjnie określają, w jaki sposób należy złożyć wniosek. Na pewno takie informacje można też otrzymać w oddziale banku u doradcy kredytowego. Zawieszenie rat kredytu dotyczy łącznie ośmiu rat. Do końca tego roku można złożyć wniosek o zawieszenie łącznie czterech rat, po dwie raty w każdym kwartale. Natomiast w przyszłym roku można wnieść o zawieszenie jednej raty w kwartale.

Niestety są pewne ograniczenia. Z nieznanych mi powodów wakacje kredytowe nie dotyczą kredytów powiązanych z walutą obcą, np. CHF, EUR czy USD. Ponadto w czasie zawieszenia spłaty rat należy ponosić opłaty z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, iż zawieszenie spłaty rat dotyczy wyłącznie jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb.

Podsumowując, jestem przekonany, że wakacje kredytowe pomogą wielu rodzinom w Polsce. Zatem w tym kontekście należy oceniać tę instytucję wyłącznie pozytywnie. Tym bardziej że osoby, które mają środki na spłatę raty, mogę je przeznaczyć na spłatę kapitału kredytu. Niezrozumiałe jest jednak pominięcie kredytobiorców, którzy mają kredyty powiązane z walutą obcą, w szczególności biorąc pod uwagę aktualne kursy walut.

r. pr. Artur Tobolewski