Ile trwa druga instancja w sprawie Frankowej?

kredyt frankowy druga instancja

 

Niestety przepisy kodeksu postępowania nie regulują tego, ile czasu ma Sąd II instancji na rozpatrzenie odwołania. W praktyce wygląda to w ten sposób, że Sąd I Instancji przekazuje Sądowi II instancji akta sprawy wraz z apelacją. W pierwszej kolejności dochodzi do wylosowania sędziego sprawozdawcy. Następnie wybierani są również pozostali sędziowie, którzy będą orzekać w tej sprawie. Co do zasady sąd odwoławczy rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym. Strona skarżąca otrzymuje zawiadomienie o składzie osobowym, natomiast drugiej stronie sąd doręcza apelacje wraz z informacją o składzie sądu. Strona otrzymująca apelacje ma dwa tygodnie na zajęcie stanowiska. Nie oznacza to jednak, iż po tym terminie sąd wyznaczy termin rozprawy.

W sprawach frankowych banki w 99% spraw składają wnioski o rozpoznanie apelacji na rozprawie. Co oznacza, że sąd nie może wydać wyroku na posiedzenie niejawnym. Aktualnie sądy są bardzo obłożone i czas na rozpatrzenie apelacji znacznie się wydłużył. Dla przykładu jeszcze trzy lata temu Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrywał sprawy apelacyjne w 8 miesięcy. Na chwilę obecną termin ten uległ wydłużeniu do 18 miesięcy.

 Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Ile czeka się na 2 instancje?

Na wyznaczenie terminu Sądu II instancji czeka się stosunkowo długo. Największe znaczenie ma to, gdzie została założona sprawa. W największych miejscowościach takich jak Warszawa na rozpatrzenie odwołania możemy czekać nawet kilka lat. 

 Co się dzieje po unieważnieniu umowy Frankowej?

Unieważnienie umowy frankowej oznacza, że należy traktować ją jakby, nigdy nie doszło do jej zawarcia. W takim rozumieniu kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę otrzymanego kredytu, natomiast bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które otrzymał w związku z obsługą kredytu. Następnie bank powinien wystawić list mazalny, na podstawie którego można usunąć hipotekę z naszej nieruchomości. Taki wniosek składa się we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Na koniec bank powinien wykreślić nasz kredyt i jego obsługę w BIK-u.

Zatem podsumowując po unieważnieniu umowy, dochodzi do rozliczenia pieniężnego, usuwamy hipotekę oraz historię obsługi kredytu w BIK-u.

Ile czasu ma bank na złożenie apelacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od momentu otrzymania uzasadnienia wyroku, na złożenie apelacji bank ma dwa tygodnie (w określony sytuacjach trzy tygodnie). W tym miejscu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, od kiedy liczy się dwutygodniowy termin. Po wyroku sądu I instancji bank ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie (bez tego nie będzie mógł złożyć apelacji) i tutaj powstaje pewien problem. Teoretycznie sąd powinien niezwłocznie napisać uzasadnienie. W idealnym świecie powinno to trwać do miesiąca. Z uwagi na obecną sytuację w sądach zdarzają się sytuacje, gdzie na uzasadnienie czeka się nawet kilka miesięcy, co znacznie wydłuża termin złożenia apelacji. 

Może cię również zainteresować:

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF

Problematyka spraw frankowych jest znana polskiemu wymiarowi sprawiedliwość już od lat. Dziś wiemy, że większość niegdyś popularnych umów kredytowych powiązanych z walutą franka szwajcarskiego zawiera tzw. klauzule abuzywne, czyli takie postanowienia, które są niezgodne z przepisami i naruszają interesy konsumentów. Proces dochodzenia swoich...

Więcej

Windykacja należności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z dynamicznym rozwojem, ale również koniecznością radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest problem związany z niesolidnymi płatnikami, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorców. W takiej sytuacji kluczowym narzędziem staje się profesjonalna...

Więcej

Termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie wyroku stanowi pisemne rozwinięcie decyzji sądu. Sam wyrok najczęściej mieści się na jednej kartce i rozstrzyga o żądaniach stron. Uzasadnienie natomiast, choć zgodnie z przepisami powinno być zwięzłe, może zawierać się nawet na kilkudziesięciu stronach. Stanowi ono odzwierciedlenie procesu myślowego, który doprowadził...

Więcej