Ile trwa druga instancja w sprawie Frankowej?

kredyt frankowy druga instancja

 

Niestety przepisy kodeksu postępowania nie regulują tego, ile czasu ma Sąd II instancji na rozpatrzenie odwołania. W praktyce wygląda to w ten sposób, że Sąd I Instancji przekazuje Sądowi II instancji akta sprawy wraz z apelacją. W pierwszej kolejności dochodzi do wylosowania sędziego sprawozdawcy. Następnie wybierani są również pozostali sędziowie, którzy będą orzekać w tej sprawie. Co do zasady sąd odwoławczy rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym. Strona skarżąca otrzymuje zawiadomienie o składzie osobowym, natomiast drugiej stronie sąd doręcza apelacje wraz z informacją o składzie sądu. Strona otrzymująca apelacje ma dwa tygodnie na zajęcie stanowiska. Nie oznacza to jednak, iż po tym terminie sąd wyznaczy termin rozprawy.

W sprawach frankowych banki w 99% spraw składają wnioski o rozpoznanie apelacji na rozprawie. Co oznacza, że sąd nie może wydać wyroku na posiedzenie niejawnym. Aktualnie sądy są bardzo obłożone i czas na rozpatrzenie apelacji znacznie się wydłużył. Dla przykładu jeszcze trzy lata temu Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrywał sprawy apelacyjne w 8 miesięcy. Na chwilę obecną termin ten uległ wydłużeniu do 18 miesięcy.

 Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Ile czeka się na 2 instancje?

Na wyznaczenie terminu Sądu II instancji czeka się stosunkowo długo. Największe znaczenie ma to, gdzie została założona sprawa. W największych miejscowościach takich jak Warszawa na rozpatrzenie odwołania możemy czekać nawet kilka lat. 

 Co się dzieje po unieważnieniu umowy Frankowej?

Unieważnienie umowy frankowej oznacza, że należy traktować ją jakby, nigdy nie doszło do jej zawarcia. W takim rozumieniu kredytobiorca powinien zwrócić bankowi kwotę otrzymanego kredytu, natomiast bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które otrzymał w związku z obsługą kredytu. Następnie bank powinien wystawić list mazalny, na podstawie którego można usunąć hipotekę z naszej nieruchomości. Taki wniosek składa się we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Na koniec bank powinien wykreślić nasz kredyt i jego obsługę w BIK-u.

Zatem podsumowując po unieważnieniu umowy, dochodzi do rozliczenia pieniężnego, usuwamy hipotekę oraz historię obsługi kredytu w BIK-u.

Ile czasu ma bank na złożenie apelacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od momentu otrzymania uzasadnienia wyroku, na złożenie apelacji bank ma dwa tygodnie (w określony sytuacjach trzy tygodnie). W tym miejscu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na to, od kiedy liczy się dwutygodniowy termin. Po wyroku sądu I instancji bank ma 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie (bez tego nie będzie mógł złożyć apelacji) i tutaj powstaje pewien problem. Teoretycznie sąd powinien niezwłocznie napisać uzasadnienie. W idealnym świecie powinno to trwać do miesiąca. Z uwagi na obecną sytuację w sądach zdarzają się sytuacje, gdzie na uzasadnienie czeka się nawet kilka miesięcy, co znacznie wydłuża termin złożenia apelacji. 

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej