pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom Szczecin

Kilkanaście lat temu popularność kredytów frankowych osiągnęła swoje apogeum, a obecnie stanowi istotne zmartwienie dla wielu osób. Choć na początku wydawały się być atrakcyjnym sposobem finansowania zakupu nieruchomości, po latach wyeksponowała swoją ryzykowną naturę. W wyniku dynamicznych zmian kursu franka szwajcarskiego raty kredytów frankowych wzrosły niebotycznie. Niektórzy szukając rozwiązania, zdecydowali się na sprzedaż nieruchomości i zamknięcie kredytu, co jednak nie pozbawia ich dochodzenia swoich praw. Inni wybrali drogę walki o sprawiedliwość, konfrontując się z bankami, które w umowach kredytowych stosowały klauzule uznane za niedozwolone.
Wzrastająca liczba pozwów i spraw kierowanych przeciwko instytucjom finansowym to wyraz rosnącego niezadowolenia kredytobiorców. W sytuacji, gdy poszukujecie profesjonalnego wsparcia, pragniemy serdecznie zaprosić do naszej Kancelarii. Od lat specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu postępowań, mających na celu nie tylko unieważnienie zawartych umów z bankiem, ale także przewalutowanie kredytów, popularnie znane jako „odfrankowienie”.


W naszej praktyce kładziemy nacisk nie tylko na skuteczność procesów prawnych, ale również na wszechstronne zrozumienie sytuacji każdego Klienta. Nasz zespół prawników, posiadający wieloletnie doświadczenie, podejmuje się wyzwań związanych z analizą umów kredytowych, identyfikacją potencjalnych naruszeń prawa oraz reprezentacją klientów w skomplikowanych sprawach sądowych. Naszym celem jest świadczenie kompleksowej pomocy prawnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Precyzyjna ocena sytuacji stanowi podstawę do opracowania spersonalizowanej strategii pomocy dla frankowiczów. Z doświadczenia kancelarii wynika, że większość przekazywanych nam umów kredytowych do analizy posiada wady prawne, co skutkuje pozytywną rekomendacją, wskazując na konkretne roszczenia, których można skutecznie dochodzić przed sądem.