Pomoc frankowiczom Szczecin

Popularność kredytów frankowych, która swój szczyt miała kilkanaście lat temu, jest dzisiaj dla wielu osób dużym problemem. Z pozoru atrakcyjny sposób finansowania zakupu nieruchomości okazał się po latach trudnym do udźwignięcia ciężarem. Z powodu zmieniającego się kursu franka szwajcarskiego, kwoty kredytów urosły do olbrzymich sum. Dla niektórych osób sposobem na uwolnienie się od tego problemu była sprzedaż nieruchomości (choć i w takim przypadku można dochodzić swoich praw), inni zdecydowali się na walkę o sprawiedliwość z bankami, które stosowały w umowach kredytowych klauzule niedozwolone.

Liczba pozwów oraz spraw przeciwko instytucjom finansowym nieustannie rośnie. Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia profesjonalistów, zapraszamy do naszej Kancelarii, która ma swoją siedzibę w Szczecinie. Od lat prowadzimy postępowania, mające na celu m.in. unieważnienie zawartej z bankiem umowy lub przewalutowanie (tzw. „odfrankowienie”) kredytu.

Pomoc prawna frankowiczom  – czy warto złożyć pozew frankowy?

Szerokie grono osób, które mają kredyt we frankach, zadaje sobie pytanie: czy warto toczyć sądowy spór z bankiem? Doświadczenia naszej kancelarii pokazują, że starania o polubowne rozwiązanie sprawy w tym momencie nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów. Ugody, które zadowalają obie strony w przypadku kredytów we frankach to rzadkość. Dlatego nasza pomoc prawna frankowiczom koncentruje się na złożeniu pozwu, poprzedzonego kompleksową analizą zapisów umowy kredytowej i sytuacji danego kredytobiorcy.

 

Kancelaria frankowa Szczecin – w jaki sposób pomagamy?

Do każdej sprawy podchodzimy profesjonalnie, więc przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w sprawie kredytów frankowych najpierw dokładnie przeanalizujemy dany przypadek, sprawdzając nie tylko umowę, ale także wszelkie inne dokumenty kredytowe. Dokładna ocena sytuacji danej osoby jest podstawą do określenia tego, w jaki sposób udzielimy pomocy frankowiczom. Większość naszych analiz skutkuje wydaniem pozytywnej rekomendacji, wskazującej roszczenia, których należy dochodzić przed wymiarem sprawiedliwości.

W naszej Kancelarii chętnie odpowiadamy również na wszystkie pytania związane ze wsparciem dla frankowiczów, wyjaśnimy niezrozumiałe pojęcia z zakresu prawa i podpowiemy, co może wydarzyć się podczas postępowania przed wymiarem sprawiedliwości.

Czytaj więcej

Frankowicze Szczecin – unieważnienie czy przewalutowanie?

Zapisy umowy kredytowej są analizowane w celu sprawdzenia, czy mogą one zostać uznane za nieważne w całości, czy występują w nich jedynie wybrane klauzule niedozwolone. Proces w sprawie związanej z frankami może prowadzić do dwóch rozwiązań, w zależności od zapisów umowy oraz rodzaju zaciągniętego zobowiązania – unieważnienia umowy kredytowej lub przewalutowania („odfrankowienia”) kredytu. Pierwsze rozwiązanie dotyczy sytuacji, w której obie strony uznają daną transakcję za nieważną i zostają zobowiązane do zwrócenia otrzymanych środków. Na tej podstawie bank zwraca kredytobiorcy opłacone raty, prowizje czy składek ubezpieczenia, natomiast kredytobiorca zwraca wyłącznie nominalną kwotę zaciągniętego zobowiązania.
Nasza kancelaria frankowa w Szczecinie zajmuje się także sprawami, których celem jest przewalutowanie kredytu, czyli jego zmiany z walutowego na rozliczany w złotówkach. Proces ten jest nieco bardziej skomplikowany, niż samo unieważnienie umowy. Kredytobiorca ma prawo żądać od banku zwrotu środków za wszystkie nadpłacone raty, natomiast bank nie może już ustalać wysokości rat na podstawie kursu danej waluty. Wyzwaniem w tej sytuacji będzie ustalenie kwoty nadpłaconych rat. Będzie ona zależna m.in. od sumy zobowiązania, okresu spłaty kredytu, wartości już wpłaconych do banku środków czy kursu walut, którym instytucja finansowa kierowała się podczas ustalania wysokości rat.

 

Kancelarie frankowe Szczecin – kto może otrzymać pomoc?

Do naszych specjalistów, którzy oferują kompleksową pomoc prawną frankowiczom w Szczecinie, może zgłosić się każda osoba, zmagająca się z problemem spłaty kredytu zaciągniętego we frankach. Prowadzimy sprawy obejmujące wszystkie najpopularniejsze banki. Co istotne, naszą ofertę kierujemy zarówno do konsumentów jaki i do przedsiębiorców.

W naszej kancelarii dla frankowiczów w Szczecinie podejmiemy się analizy nawet najbardziej skomplikowanej sprawy, dotyczącej zobowiązania finansowego w obcej walucie. Już podczas pierwszego spotkania przedstawimy zasady współpracy i omówimy możliwe rozwiązania danego przypadku.