Sprawy spadkowe Szczecin

Prawko spadkowe – pomoc

Strata bliskiej osoby to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, z jakimi przychodzi nam się zmagać w codziennym życiu. Poza sferą emocjonalną śmierć powoduje również konkretne skutki prawne, związane m.in. z dziedziczeniem majątku po zmarłym. Nasza kancelaria świadczy Klientom ze Szczecina i całego województwa zachodniopomorskiego profesjonalną pomoc w sprawach spadkowych, postępowaniach o dział spadku oraz o zachowek. Pomożemy Państwu w tym trudnym okresie, zapewniając kompleksowe wsparcie prawne w skomplikowanych procedurach określonych przepisami prawa spadkowego.

 

prawo spadkowe szczecin

Prawo spadkowe Szczecin – pomoc w sprawach spadkowych

Jedną z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego jest prawo spadkowe, regulujące kwestię praw oraz obowiązków majątkowych powstających z chwilą śmierci spadkodawcy. Nasza kancelaria prawna od lat zajmuje się doradztwem oraz reprezentowaniem Klientów w sprawach spadkowych dotyczących zachowku, działu spadku czy poświadczenia dziedziczenia. Jednocześnie, wspieramy osoby, które pragną za życia uregulować kwestię sukcesji, pomagając im w zakresie sporządzania testamentów, zapisów i darowizn.
Zapewniamy wsparcie, doradztwo oraz reprezentację w takich obszarach prawa spadkowego, jak:

– prawo do zachowku,

– sprawy o dział spadku,

– uznanie za osobę niegodną dziedziczenia,

– podważenie ważności testamentu,

– przyjęcie lub odrzucenie spadku,

– wyjawienie przedmiotów spadkowych,

– dokonanie spisu inwentarza,

– sporządzanie testamentów,

– sprawy o wydziedziczenie,

a także w wielu innych, ważnych kwestiach na każdym etapie postępowania regulowanego przepisami prawa spadkowego.

Gwarantujemy pełne wsparcie zarówno osobom, które zamieszkują Szczecin, Zachodnie Pomorze oraz pozostałe regiony kraju, jak i spadkobierców przebywających za granicą. Dobry adwokat sprawy spadkowe Szczecin wie że, jednym z kluczowych etapów każdego postępowania spadkowego jest ustalenie kręgu spadkobierców, którzy nie zawsze są znani, jeżeli uważają Państwo, że należy się Państwu zachowek lub część majątku po zmarłym i chcą dochodzić swoich praw przed sądem, zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Prawnik Szczecin sprawy spadkowe – kompleksowe wsparcie kancelarii

Prawidłowym spojrzeniem na prawo spadkowe jest potraktowanie go jako niezwykle skomplikowanej materii, obejmującej szereg instytucji, przepisów i zagadnień. W tak złożonej rzeczywistości prawnej nietrudno zagubić się bez doskonałej znajomości prawa. Co więcej, sprawy związane z dziedziczeniem po zmarłym często wiążą się z silnym nacechowaniem emocjonalnym. W takich przypadkach doświadczony i kompetentny prawnik od spraw spadkowych, może okazać się bezcennym wsparciem, ze względu na swój obiektywizm oraz kierowanie się wyłącznie dobrem swojego Klienta.

Czytaj więcej

Sprawy spadkowe Szczecin: w sądzie czy u notariusza?

Kwestie prawa spadkowego mogą być regulowane na dwa sposoby: w obecności notariusza lub w postępowaniu sądowym. Pierwsze rozwiązanie dotyczy sytuacji, w których wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku, oraz gdy możliwe jest ustalenie pełnego kręgu sukcesorów. Jego zaletą jest znacznie krótszy czas potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności związanych z poświadczeniem dziedziczenia.

Jeśli jednak nie da się ustalić wszystkich spadkobierców lub gdy nie ma pomiędzy nimi porozumienia, sprawa spadkowa zwykle trafia na salę sądową. W takim przypadku należy przygotować się na dłuższe postępowanie i zapewnić sobie odpowiednie wsparcie. Dzięki pomocy, jaką oferuje kompetentny prawnik, sprawy spadkowe mogą potrwać znacznie krócej, a szansa na korzystne rozstrzygnięcie znacznie wzrasta.

 

Dobry adwokat sprawy spadkowe szczecin – w jakich sprawach pomagamy najczęściej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, testamentowe lub ustawowe dziedziczenie można poświadczyć przed notariuszem lub sądem. W kancelarii notarialnej sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia, natomiast sąd wydaje stwierdzenie nabycia spadku. W naszym bogatym dorobku mamy szereg spraw sądowych oraz notarialnych, w których dzięki maksymalnemu skupieniu na interesach Klientów, pomogliśmy wyegzekwować należne im prawo do udziału w spadku.

Przyjęcie spadku lub jego odrzucenie

Bardzo często spadkobiercy ustawowi lub testamentowi zastanawiają się, czy przyjąć spadek, np. jeżeli w jego skład wchodzą również nieuregulowane zobowiązania. W takiej sytuacji my jako dobry adwokat sprawy spadkowe Szczecin przedstawiamy wszystkie możliwe rozwiązania, pomagając wypracować najkorzystniejsze dla spadkobiercy. Doradzamy, jak rozwiązać kwestię odpowiedzialności za długi spadkowe, a także, w jakich przypadkach warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Sprawy o zachowek

Instytucja zachowku to jedna z najważniejszych kwestii regulowanych przez prawo spadkowe. W sytuacji, gdy spadkodawca pominął w testamencie osoby, którym z mocy przepisów prawa spadkowego przysługuje zachowek, mogą one zgłosić stosowne roszczenie. W takim przypadku pomoc naszej kancelarii prawnej obejmuje m.in.:

  • ustalenie faktycznej przynależności do kręgu spadkobierców,
  • ustalenie przesłanek uprawniających do otrzymania zachowku,
  • reprezentowanie na każdym etapie postępowania w sprawie spadkowej.

 

Dział spadku Szczecin

Kwestię podziału spadku regulować może umowa notarialna, jak również postanowienie sądu. Udzielając wparcia naszym Klientom, skupiamy się na maksymalnym zabezpieczeniu ich roszczeń, umożliwiając osiągnięcie porozumienia z pozostałymi spadkobiercami. Dobry adwokat sprawy spadkowe Szczecin zapewnia również doradztwo i wsparcie w kwestii zniesienia współwłasności.

 

Nieważność testamentu

Osoba, która uzna, że sporządzony przez zmarłego testament jest nieważny, zobowiązana jest udowodnić zasadność swoich wątpliwości w postępowaniu sądowym. Sprawy o podważenie ważności testamentu mogą odbywać się zarówno na etapie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jak i już po jego zakończeniu – np. na etapie sprawy o dział spadku czy zachowek.

Jakie trudności towarzyszą sprawom spadkowym?

Bardzo często sprawy spadkowe, ze względu na silny ładunek emocjonalny, jaki im towarzyszy, należą do tych, w których stronom szczególnie trudno znaleźć porozumienie. Upływający czas również nie jest tu sprzymierzeńcem – przeciągające się postępowania o zachowek czy dział spadku wzmaga stres i uniemożliwia dobrowolne rozporządzanie swoją częścią majątku. W takich sytuacjach pomoc dobrego adwokata w sprawach spadkowych Szczecin okazuje się nieoceniona, ze względu na doskonałą znajomość przepisów, doświadczenie oraz brak emocjonalnego zaangażowania w spór.

Nasze największe atuty to:

  • wiedza i wieloletnie doświadczenie w sprawach spadkowych,
  • kompleksowe doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie,
  • indywidualne podejście, uwzględniające specyfikę danej sprawy.

Eksperci od prawa spadkowego w Szczecinie

Nasza kancelaria radców prawnych z siedzibą w Szczecinie oferuje kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w pełnym zakresie, jeśli chodzi o prawo spadkowe. Zapraszamy do kontaktu oraz do współpracy. Dla nas liczy się przede wszystkim ochrona interesów naszych Klientów, dlatego, jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej pomocy lub doradztwa, z przyjemnością ich udzielimy.

prawnik szczecin prawo spadkowe