Konsumenci

Nasza kancelaria specjalizuje się w obszarze kompleksowej obsługi prawnej konsumentów, świadcząc profesjonalne usługi zarówno w zakresie doradztwa prawnego jak i reprezentacji w sporach sądowych.

Nasi doświadczeni radcy prawni angażują się w rozwiązywanie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego na podstawie ustawy o kredycie konsumenckim. Pomagamy Klientom w postępowaniach przeciwko bankom zmierzającym do odzyskania utraconych środków na skutek nieautoryzowanych transakcji bankowych i popełnionych oszustw internetowych. Działamy zdecydowanie, aby odzyskać utracone środki, nasza kancelaria angażuje się w analizę dowodów oraz reprezentację przed sądami i organami ścigania, aby skutecznie bronić interesów Klientów w przypadkach oszustw.

W kwestiach roszczeń, reprezentujemy konsumentów w przypadkach, gdzie są oni poszkodowani przez działania przedsiębiorców, zarówno w środowisku online, jak i tradycyjnym. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowań, rekompensat oraz dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem umów lub wyrządzeniem szkody.

W obszarze gwarancji i rękojmi oferujemy wsparcie prawne w przypadkach sporów z nierzetelnymi lub nieuczciwymi sprzedawcami i wykonawcami, gdy zakupiony produkt lub wykonane dzieło nie spełnia oczekiwań lub nie działa zgodnie z deklaracjami producenta. Działamy skutecznie, aby uzyskać naprawę, wymianę lub zwrot kosztów, dbając o zabezpieczenie interesów naszych klientów.

W obszarze ochrony danych osobowych kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo informacji osobistych klientów. Nasz zespół prawników działa aktywnie w przypadku naruszeń przepisów dotyczących ochrony danych, w tym nielegalnego gromadzenia czy przetwarzania danych. Reprezentujemy klientów przed organami odpowiedzialnymi za ochronę prywatności oraz ścigamy sprawców naruszeń, dbając o pełne przestrzeganie przepisów RODO i innych uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych.

W kontekście e-commerce nasi doświadczeni prawnicy angażują się w rozwiązywanie spraw związanych z zakupami online. Pomagamy klientom w przypadkach opóźnionej dostawy, wadliwych produktów, a także nieuczciwych praktyk handlowych online. Nasze wsparcie obejmuje reprezentację Klientów w sporach sądowych oraz negocjacjach rekompensat, zapewniając kompleksową ochronę praw konsumentów w dziedzinie handlu elektronicznego.

Nasza kancelaria prawnicza to partner, który nie tylko reaguje na problemy, ale również podejmuje działania prewencyjne. Edukujemy klientów na temat ryzyka związanego z oszustwami oraz pomagamy w implementacji środków zabezpieczających dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem. Działamy z pełnym zaangażowaniem, aby zapewnić kompleksową ochronę praw konsumentów wobec wszelkich form oszustw oraz zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.