Pomoc złotówkowiczom Szczecin

Kancelaria WIBOR SZCZECIN

W ocenie kancelarii jesteśmy w przededniu rewolucji bankowej w Polsce. Obecnie w sporze z bankami jest co najmniej sto tysięcy kredytobiorców. Większość spraw w naszej kancelarii to kredyty frankowe Szczecin.

Nasza kancelaria również specjalizuje się w tego rodzaju i sprawach i pomogła już kilkuset kredytobiorcom. Jednakże wzrost rat kredytu złotowego, spowodował, że wielu kredytobiorców spłacających zobowiązanie w złotówkach, zaczęło się zgłaszać do kancelarii z zapytaniem, czy można im udzielić pomocy. Naszym zdaniem jesteśmy w stanie pomóc takim osobom, albowiem w ocenie kancelarii większość przekazanych nam umów do analizy posiada wadliwe zapisy.

Pomoc złotówkowiczom

Kancelaria Prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.

+48 91 433 10 66
kancelaria@kancelariajtt.pl

Co to jest WIBOR?

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym publikowany do 2017 r. przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, natomiast od dnia 30 czerwca 2017 r. administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark S.A. WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate i oznacza stawkę, po której banki mogą udzielać sobie pożyczek. Co istotne do 2021 r. wskaźnik referencyjny był ustalany na podstawie deklaracji bankowych. Natomiast od 2021 r. WIBOR jest ustalany na podstawie rzeczywistych transakcji, przy czym są to jednostkowe transakcje, dlatego również średnia z tych pożyczek nie jest miarodajna.

W umowach kredytu złotowego najczęściej stosuje się stawki referencyjne: WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Czy WIBOR jest ustalany w sposób prawidłowy?

W ocenie kancelarii wskaźnik referencyjny WIBOR jest ustalany w sposób niezgodny z prawem. Nie chcąc przedkładać w tym miejscu rozważań prawnych, należy wskazać na kilka faktów, które powinny dawać do myślenia. Spółka, która aktualnie ustala wskaźnik referencyjny, czyli GPW Benchmark S.A. odmawia współpracy z takimi organami jak Najwyższa Izba Kontroli. Ponadto sam WIBOR decyzją rządu ma zostać w niedalekiej przyszłości zastąpiony wskaźnikiem referencyjnym WIBID. Te kwestie świadczą o tym, że może dochodzić do manipulacji przy ustalaniu stawki referencyjnej. Oczywiście przedstawiciele spółki oraz takich organów jak KNF czy NBP bronią wskaźnika referencyjnego WIBOR, choć przez wiele lat sposób ustalania tego wskaźnika nie był jasny i mógł stanowić dodatkowe źródło dochodu dla banków.

Jakie przysługują roszczenia kredytobiorcom?

Kancelaria dokonała analizy wielu umów kredytów złotowych i okazuje się, że znakomita ich większość posiada niedozwolone klauzule, na których podstawie można domagać się albo unieważnienia umowy kredytu, albo usunięcia z niej wskaźnika referencyjnego WIBOR. Unieważnienie będzie oznaczać, że trzeba będzie oddać bankowi pożyczoną kwotę, bez żadnych odsetek. Natomiast usunięcie WIBOR-u z umowy będzie miało taki skutek, że rata kredytu będzie wyliczona wyłącznie na podstawie stałej marży banku, a rata spadnie nawet o połowę. Wydaję się, że możliwe jest również wyeliminowanie z umowy zarówno WIBOR-u, jak i marży banku.
Zatem, w ocenie kancelarii, kredytobiorcy przysługują następujące roszczenia:

– unieważnienia umowy kredytu,
– usunięcie wskaźnika referencyjnego WIBOR z umowy kredytu,
– usunięcie wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz marży banku z umowy kredytu.

Jakie szanse mają kredytobiorcy na unieważnienie lub usunięcie wiboru i marży banku z umowy kredytowej w postępowaniu sądowym?

Aktualnie linia orzecznicza w sprawach kredytów złotowych nie została jeszcze ukształtowana. Wręcz przeciwnie jest to dopiero początek tego rodzaju spraw w sądach. Bazując jednak na doświadczeniu związanym z tzw. kredytami frankowymi, zdaniem kancelarii sytuacja jest podobna, z tą jednak uwagą, że sądy w całym kraju mają ogromne doświadczenia w ocenie postanowień umownych w kontekście ich abuzywności. To sprawa, że „złotówkowicze” są w trochę lepszej sytuacji niż „frankowicze” na początku swojej walki z bankiem. Jednakże tak jak w przypadku spraw frankowych, w ocenie kancelarii, w niedalekiej przyszłości będzie kształtować się korzystna linia orzecznicza dla kredytobiorców.

Zatem pytanie brzmi nie czy można wygrać sprawę z bankiem o unieważnienie lub „odwiborowanie” kredytu złotowego, tylko kiedy to nastąpi.

Wszystkich kredytobiorców zainteresowanych obniżeniem rat kredytu albo unieważnieniem umowy kredytu złotówkowego zapraszamy do współpracy. W pierwszej kolejności prosimy o podesłanie umowy kredytu złotowego do analizy. Wówczas radca prawny Szczecin dokona weryfikacji umowy pod kątem niedozwolonych postanowień oraz ocenią szanse na wygranie sprawy w sądzie.