Kredyt indeksowany do waluty obcej

Kredyt indeksowany do waluty obcej

Obecność kredytów czy pożyczek w naszym życiu dziś już prawdopodobnie nikogo nie dziwi. Te, jakże powszechne, formy finansowania naszych celów i marzeń na przestrzeni lat przybierały różne formy. W pierwszej dekadzie XXI wieku szczególnie popularne były kredyty powiązane z walutą franka szwajcarskiego oraz euro. Ale czym, tak naprawdę taki kredyt był, w jakich wariantach występował i czy aby na pewno był to kredyt walutowy?

Kredyt indeksowany do waluty obcej – rodzaje

Kredyty powiązane z walutami obcymi można podzielić ze względu na mechanizmy przeliczeniowe – na dwa warianty – indeksowany oraz denominowany.

Czym jest kredyt indeksowany do waluty obcej?

Kredyt indeksowany to kredyt, w którym kwota kredytu do wypłaty została wyrażona w złotówkach, a saldo kredytu przeliczone jest do waluty obcej. W efekcie od początku wiemy, jaka kwota zostanie nam udostępniona, jednak sumę, którą będziemy musieli zwrócić, zapisaną w walucie obcej, poznamy dopiero po dokonaniu przez bank przeliczenia i wypłaty kredytu.

Kredyt denominowany – czym się wyróżnia?

Przy kredycie denominowanym sytuacja jest odwrotna, kwota kredytu na umowie wyrażona będzie w walucie obcej (np. CHF) i dopiero w momencie wypłaty będzie wiadomo, ile tak naprawdę otrzymamy w złotych, zależnie od kursu waluty tego dnia. Istniała więc możliwość, że otrzymamy kwotę niższą niż wnioskowana.

Kredyt denominowany a indeksowany – podobieństwa

Wspólnym mianownikiem obu kredytów jest waluta, w której kredyt był wypłacany oraz w której spłacane były raty, czyli złoty polski. Rzadkością na rynku kredytowym była możliwość dokonania tych czynności w walucie obcej; na szeroką skalę zmieniło się to dopiero po 29 lipca 2011 r. w efekcie wprowadzenia tzw. ustawy antyspreadowej.

Czy kredyt indeksowany i denominowany to kredyty walutowe?

Znając już definicję obu kredytów należy zadać pytanie, czy w takim razie są to kredyty walutowe? Absolutnie nie. Zarówno kredyty indeksowane, jak i denominowane, są zaliczane do kredytów złotowych, gdyż waluta obca pełni w nich rolę wyłącznie przeliczeniową, a wszystkie operacje są wykonywane przy użyciu waluty krajowej. O kredycie walutowym możemy mówić, gdy zarówno wypłata jak i spłaty odbywają się w walucie obcej. Samo zawarcie w umowie mechanizmu przeliczeniowego posługującego się walutą obcą nie wystarczy, by kredyt mógł być uznany za walutowy.

Czy można wziąć kredyt w i obcej walucie obecnie?

Zwiększona świadomość i ogólne niezadowolenie ze sposobu, w jaki te kredyty były udzielane w czasach ich największej popularności, zaowocowały powstaniem wielu regulacji prawnych, które mają zabezpieczyć społeczeństwo przed takim ryzykiem w przyszłości. Czy dziś nadal możemy otrzymać kredyt powiązany z walutą obcą? Owszem, jednak kredyty takie udzielane są już tylko osobom, które w danej walucie obcej uzyskują zarobki. Nasza kancelaria adwokacka w Szczecinie świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu spraw związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego. .

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej