Ugoda czy unieważnienie kredytu? Zobacz co bardziej się opłaca!

Bez kategorii 28 marca, 2023

Ugoda czy unieważnienie kredytu? Zobacz co bardziej się opłaca!

Jeżeli zastanawiasz się, czy zawrzeć ugodę z bankiem, czy domagać się unieważnienia umowy kredytu sprawdź pierwsze, jakie możesz uzyskać korzyści decydując się na któreś rozwiazanie. Dokonaliśmy analizy rzeczywistej propozycji ugodowej. Kredyt z 2008 r. udzielony na 30 lat w kwocie 170.000 zł. Kredytobiorcy przez 14 lat spłacili łącznie 178.000 zł. Według banku aktualne saldo kredytu wynosi 44.800 CH, czyli 212.500 zł. Zobaczmy jak w szczegółach wyglądają propozycje banku.

Ile będzie kosztować kredyt, gdy nic nie zrobimy?

Stan kredytu 212.000 zł. Odsetki według stopy LIBOR przez 16 lat wyniosą 33.000 zł. Łączny koszt kredytu to kapitał 212.000 zł + odsetki 33.000 zł. Łączny koszt kredytu po 16 latach wynosi 245.000 zł, jeżeli kurs nie wzrośnie. Korzyść: 0 zł 

Propozycja ugody banku może być droga.

Przy stałym okresowo oprocentowaniu bank proponuje przewalutowanie po kursie 3,10 zł. Powoduje to zmniejszenie salda kredytu do kwoty 139.000 zł. Po 5 latach stałego oprocentowania przechodzimy na 11 lat oprocentowanie zmiennego WIBOR powiększonego o marżę banku. W takim wariancie przewidywane odsetki wynoszą 94.000 zł + 139.000 zł kapitału. Łączny koszt kredytu 233.000 zł. Korzyść wynosić będzie tylko 12.000 zł

Kolejną propozycją jest również przewalutowanie po kursie 3,10 zł, ale przy zmiennym oprocentowaniu WIBOR + marża przez 16 lat. Zmniejszone saldo do kwoty 139.000 zł + przewidywane odsetki w kwocie 120.000 zł. Łączny koszt kredytu 259.000 zł. W tym wypadku kredytobiorca poniesie stratę w kwocie 14.000 zł

Sprawdź, czego jeszcze nie znajdziesz w ugodzie.

Co zyskamy żądając unieważnienia umowy?

Jeżeli unieważnimy umowę to aktualne zadłużenie kredytu w kwocie 212.000 zł spadnie do 0 zł. Dodatkowo ze względu na to, że kredytobiorcy nadpłacili otrzymany z banku kapitał o kwotę 8.000 zł, kwota ta będzie musiała być zwrócona przez bank. Unieważniając umowę kredytu możemy również żądać wykreślenia hipoteki obciążającej naszą nieruchomość. Średni czas prowadzenia sprawy wynosi średnio 2,5 roku. Korzyść z tytułu nieważnienia umowy kredytu wynosi w tym przypadku 220.000 zł co oznacza, że zawarcie ugody z bankiem może być zdecydowanie mniej korzystne.

r. pr. Witold Jagiełło