Porady prawne Szczecin

Porada prawna to sposób na rozwianie swoich wątpliwości, poznanie możliwości działania czy zrozumienie przepisów prawa. Skorzystanie z porady prawnej może uchronić przed podjęciem nietrafnej decyzji, które niekiedy nie da się cofnąć, a czasami, która może wywołać wiele negatywnych konsekwencji, w tym finansowych. Nasza kancelaria udziela pomocy prawnej na terenie miasta Szczecin, ale również na terenie całej Polski.

Porady prawne w Szczecinie

Na czym polega porada prawna?

Najogólniej mówiąc, porada prawna polega na udzieleniu wsparcia lub konsultacji przez prawnika. Doradztwo prawne może obejmować m.in. takie kwestie jak:

  • Interpretacja prawa, a więc pomoc w zrozumieniu  zawiłych przepisów prawnych, dokumentów, regulacji.
  • Doradztwo w sprawach prawnych – udzielanie porad w kwestiach prawnych, takich jak spory sądowe, umowy, roszczenia, kontrakty, odpowiedzialność cywilna czy karna.
  • Rekomendacje prawne – doradztwo odnośnie do dalszych kroków, jakie należy podjąć w określonej sytuacji prawnej.
  • Przygotowywanie dokumentów prawnych – tworzenie wszelkich dokumentów np. umów, wezwań do zapłaty, pism w postępowaniu sądowym czy przedsądowym itp.
  • Reprezentacja w sądzie – jeśli sprawa jest rozstrzygana w sądzie, adwokat czy radca prawny mogą reprezentować klienta przed sądem.

Warto skorzystać z usług doświadczonego prawnika, aby uzyskać rzetelną i profesjonalną poradę w sprawach prawnych – Radca prawny Szczecin

Kancelaria Prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami.

+48 91 433 10 66
kancelaria@kancelariajtt.pl

Kto może świadczyć usługi doradztwa prawnego?

Adwokaci i radcowie prawni to grupy zawodowe, które w najszerszym zakresie świadczą pomoc prawną. Pomoc ta polega nie tylko na reprezentowaniu klienta w sprawach sądowych, ale także we wszelkich sprawach pozasądowych. Może to być przykładowo skonstruowanie danej umowy, jej analiza, negocjacje warunków danej umowy czy też pomoc przy napisaniu testamentu.

Wskazać należy, że różnica pomiędzy radcami prawnymi a adwokatami jest dla klienta niezauważalna. Różnice te bowiem odnoszą się głównie do form wykonywania zawodu, czy podlegania pod inne  samorządy. Zarówno radca prawny, jak i adwokat to osoby, które posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa. Oprócz ukończenia studiów prawniczych dodatkowo ukończyli oni 3-latnią aplikację prawną i zdali egzamin zawodowy, uzyskując tytuł zawodowy – adwokata lub radcy prawnego. Wskazać należy, że usługi doradztwa prawnego może także świadczyć osoba jedynie po studiach prawniczych, która prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą, jednak nie może ona występować przed sądem.

Ile kosztuje porada prawna?

Cennik usług prawniczych jest ustalany przez każdego prawnika indywidualnie. Wszystko bowiem  zależy od okoliczności danej sprawy. Każda sprawa wymaga bowiem innego nakładu pracy. Dlatego też ciężko jest stworzyć cennik porad prawnych, który odnosiłby się do wszystkich spraw.

Nasza kancelaria oferuje nie tylko wiedzę, ale także praktyczne podejście do Twoich spraw. Rozumiemy, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Niezależnie od skali problemu, nasz cel jest jasny – osiągnięcie dla Ciebie najlepszego rozwiązania.