Agata Julia Stankiewicz

Adw. Agata Julia Stankiewicz

Adwokatka

Ukończyła kierunek Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim, broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa karnego z wyróżnieniem w 2016 r. W 2020 r. ukończyła realizowaną pod patronatem adw. Grzegorza Wołka aplikację adwokacką w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej i złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Wielokrotna stypendystka, w tym beneficjentka stypendium organizacji DAAD Polska, dzięki któremu uczestniczyła w zagranicznym kursie niemieckiej terminologii prawniczej na Uniwersytecie w Bremen w roku 2013. Ukończyła także z najlepszym wynikiem Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet w Kolonii w roku akademickim 2018/2019. Specjalizuje się w prawnej obsłudze przedsiębiorstw, ale także w sprawach karnych i cywilnych (rodzinnych, gospodarczych, prawo zobowiązań). Prowadzi obsługę Klientów w języku polskim, angielskim i niemieckim.

agata.stankiewicz@kancelariajtt.pl

Mój profil na LinkedIn