Maja Długosz

Aplikantka radcowska

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej, prawną obsługą przedsiębiorców, również w zakresie postępowań sądowych oraz prawem w biznesie i e-commerce, reprezentując zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów, a także zdobywa uprawnienia inspektora ochrony danych.


Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów prawniczych, pracując w kancelariach radcowskich przy prawnej obsłudze zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych, w tym przy postępowaniach sądowych oraz kancelarii syndyka przy postępowaniach upadłościowych.


W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo konsumenta oraz prawo w social-mediach i marketing prawniczy.

maja.dlugosz@kancelariajtt.pl

Mój profil na LinkedIn