Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki.

Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r. TSUE jednoznacznie orzekł, że zatrzymanie w tym przypadku sprzeczne jest z prawem unijnym i ogranicza prawa konsumentów do dochodzenia należnych im roszczeń i jako takie dłużej już bankom nie przysługuje. Czym jednak zarzut zatrzymania jest, jak i kiedy można go zgłosić i jaką rolę pełni w polskim porządku prawnym?

Zarzut zatrzymania w sprawie frankowej – jak i kiedy można go ogłosić?

Prawo zatrzymania przysługuje stronom, które na skutek odstąpienia czy nieważności umowy, muszą zwrócić sobie wszystko co dotychczas z tej umowy uzyskały. Każda ze stron ma prawo wstrzymać się ze zwrotem swojej części świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu lub przynajmniej zabezpieczenia roszczenia. W efekcie, do wzajemnego rozliczenia dojdzie jednocześnie i bez narażania interesu stron.

Zarzut zatrzymania w sprawie frankowej – jaką pełni rolę?

Ma ono funkcję wyłącznie zabezpieczającą z rzeczy zatrzymanej nie można korzystać czy czerpać z niej pożytków. Przekładając to na grunt spraw frankowych, dotychczas polegało to na zatrzymaniu przez bank wszystkiego co kredytobiorca wpłacił w czasie trwania umowy. Konsument, by odzyskać swoje pieniądze musiał zaoferować kwotę równą wypłaconemu kapitałowi kredytu.

Obrazując to na przykładzie – kredyt został udzielony na kwotę 100.000 zł, kredytobiorca w czasie trwania umowy kredytowej wpłacił już kwotę 150.000 zł i bank zatrzymywał 150.000 zł do czasu aż nie otrzyma swoich 100.000 zł.

Bezpodstawność zarzutu zatrzymania

Absurd? Jak najbardziej i dostrzegało to już wiele sądów jeszcze przed wyrokiem TSUE, teraz jednak mamy pewność, że było to działanie naruszające prawa konsumenta, gdyż poza samym wstrzymaniem płatności, z zatrzymaniem wiązało się również przerwanie naliczania należnych konsumentom odsetek ustawowych za opóźnienie.

Biorąc pod uwagę długość procesu oraz znaczne kwoty dochodzone w procesie, można mówić o dziesiątkach, jeśli nie setkach tysięcy złotych odsetek, które należały się konsumentom a których nie otrzymali ze względu na zgłoszony zarzut zatrzymania.

Zarzut zatrzymania – jak z niego skorzystać?

Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć drugiej stronie odpowiednie oświadczenie. Jest to wymóg formalny, by móc zgłosić sądowi zarzut zatrzymania. Sąd jednak nie ma obowiązku uwzględnić go w finalnym wyroku. Jednocześnie nie ma żadnego limitu czasowego na zgłoszenie tego zarzutu, można to zrobić na każdym etapie postępowania aż do jego zakończenia, zarówno w I jak i II instancji. Czynność ta jednak nie powoduje przerwania biegu przedawnienia, które zgodnie z najnowszym wyrokiem TSUE dla banku rozpoczyna bieg już w momencie otrzymania od kredytobiorcy wezwania do zapłaty.

Potrzebujesz pomocy? Kancelaria Frankowa Szczecin oferuję profesjonalną pomoc w sprawach związanych z kredytami we frankach i wspiera kredytobiorców na każdym etapie procesu frankowego.

Skontaktuj się z nami już teraz!

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych a alternatywne rozwiązania

Czy jest to jedyny instrument prawny, który służy rozliczaniu stron z wzajemnych świadczeń? Poza zatrzymaniem istnieje jeszcze, zarówno znacznie prostsze jak i korzystniejsze rozwiązanie tego problemu, a jest nim instytucja potrącenia wierzytelności wzajemnych. Polega ona na „skróceniu” ze sobą wzajemnych świadczeń do wysokości niższej.

W przywołanym wcześniej przykładzie wyglądałoby to następująco – kwotę niższą, czyli 100.000 zł odejmujemy od wyższej tj. 150.000 zł. W ten sposób roszczenie banku zostaje zaspokojone, a kredytobiorca nadal może dochodzić swoich nadpłaconych 50.000 zł. Taki sposób rozliczeń często proponujemy naszym klientom, gdyż jest nie tylko skuteczny, ale też zabezpiecza ich przed ewentualnym pozwem ze strony banku.

Czytaj również: Co powinien zawierać pozew w sprawie frankowej?

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF

Problematyka spraw frankowych jest znana polskiemu wymiarowi sprawiedliwość już od lat. Dziś wiemy, że większość niegdyś popularnych umów kredytowych powiązanych z walutą franka szwajcarskiego zawiera tzw. klauzule abuzywne, czyli takie postanowienia, które są niezgodne z przepisami i naruszają interesy konsumentów. Proces dochodzenia swoich...

Więcej