Co po wygranej sprawie frankowej?

Wygrana z bankiem

Jak rozliczyć się z bankiem po wygranej sprawie frankowej?

Po zakończonym prawomocnie postępowaniu sądowym bank powinien zwrócić kredytobiorcy środki zasądzone wyrokiem oraz koszty postępowania sądowego. Rozliczenie z bankiem będzie zależało od tego, o co pozywaliśmy bank.

Możliwe rozstrzygnięcia w przypadku dochodzenie unieważnienia umowy kredytu:

  1. Unieważnienie umowy kredytu – zwrot kosztów postępowania sądowego przez bank,
  2. Unieważnienie umowy kredytu oraz zasądzenie nadpłaty powyżej otrzymany kapitał kredytu – bank pokrywa koszty postępowania sądowego oraz zwraca nadpłatę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,
  3. Unieważnienie umowy kredytu oraz zasądzenie wszystkich kwot wpłaconych na poczet kredytu – bank pokrywa koszty sądowe oraz zwraca wszystkie pieniądze wpłacone na spłatę kredytu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W ostatnim przypadku można albo zatrzymać całość kwoty, wówczas należy się liczyć z pozwem banku o zwrot kapitału (kwestia tego, czy roszczenie banku jest przedawnione to temat na odrębną publikację), albo można zwrócić kwotę kredytu do banku i dokonać potrącenia.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc: Pomoc Frankowiczom

Co się dzieje po unieważnieniu kredytu frankowego?

Po unieważnieniu kredytu frankowego jest kilka rzeczy do zrobienia. W pierwszej kolejności strony muszą się rozliczyć zgodnie z wyrokiem. Czasami zdarza się, że bank składa do sądu II Instancji wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku, gdyż chciałby złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Aktualnie takie wnioski są w znakomitej większości odrzucane przez sąd, natomiast bank do momentu rozstrzygnięcia, wstrzymuje się z realizacją wyroku. W każdym razie proces rozliczenia z bankiem trwa około miesiąca. Oprócz samego rozliczenia bank powinien również wysłać do kredytobiorców list mazalny, czyli dokument, który jest wyrażeniem zgody przez bank na wykreślenie hipoteki. Po otrzymaniu listu mazalnego należy udać się do właściwego miejscowo Wydziału Ksiąg Wieczystych, który znajduje się w Sądzie Rejonowym celem złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki.

Jeżeli bank zwleka z zapłatą zasądzonych kwot wyrokiem, to należy złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego trzeba złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Co oznacza wygranie sprawy frankowej?

Wygranie sprawy frankowej oznacza to, że umowa kredytu jest nieważna i w związku z tym strony umowy powinny się rozliczyć z tego, co otrzymały w trakcie wykonywania umowy. Unieważnienie umowy oznacza to, że umowę kredytu traktujemy w ten sposób, jakby nigdy nie doszło do jej zawarcia. W związku z tym, oprócz rozliczenia pieniężnego, bank powinien wydać zgodę na wykreślenie hipoteki. Ponadto z Biura Informacji Kredytowej (BIK) powinna zostać usunięta historia obsługi kredytu.

Czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego?

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdziły, że kredytobiorcy mają racje w sporze z bankami. W związku z tym tysiące kredytobiorców pozwało swój bank. Do 2019 r. linia orzecznicza w naszym kraju był korzystna dla banku i sądy nie uznawały racji konsumentów. Na szczęście od tamtego czasu wiele się zmieniło i dzisiaj znakomita większość spraw jest rozstrzygana na korzyść kredytobiorców. Swoje postępowania z bankiem zakończyło już kilka tysięcy kredytobiorców i każdy z nich otrzymał należne im pieniądze. Na tę chwilę większość banków jest wypłacalnych, jedynym bankiem, który jest w restrukturyzacji to Getin Noble Bank S.A. Klienci tego banku nadal mogą domagać się ustalenia, że zawarta z tym bankiem umowa jest nieważna. Natomiast nie ma co liczyć na to, że odzyskają należne im pieniądze. Pozostaje mieć nadzieję, że inne banki nie podzielą losu banku Getin.

Czytaj również: O co zapyta sąd na rozprawie frankowej? Pytania na rozprawie frankowej w 2023 roku

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej