Frankowicze prawomocnie wygrywają w Szczecinie – umowa dawnego Polbank EFG nieważna