Frankowicze prawomocnie wygrywają w Szczecinie – umowa dawnego Polbank EFG nieważna

Prawomocny wyrok

Prawomocna nieważność umowy d. EFG Eurobank (Polbank) – Frankowicze wygrywają z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (SSA Dariusz Rystał) w wyroku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie o sygnaturze I ACa 686/22 oddalił apelację banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu z 2008 r. Sąd przyjął, że bank przegrał sprawę w całości pozostawiając wyliczenie kosztów postępowania apelacyjnego referendarzowi sądowemu. Co ciekawe Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że bank jako profesjonalista musiał wiedzieć o toksyczności produktu kredytu frankowego jeszcze przed jego wprowadzeniem w Polsce, skoro w latach 80 w Australii podobne rozwiązania doprowadziły do fali procesów sądowych, a dodatkowo NBP przestrzegał banki już w 2002 r. przed problemami jakie wiążą się z kredytami frankowymi.

Frankowicze otrzymali już z banku przelew należności wynikających z wyroków wraz z odsetkami. Sprawę prowadził r. pr. Witold Jagiełło.

Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej