Prawomocne unieważnienie umowy kredytu zawartej z bankiem BPH, wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie!