Replika na odpowiedź na pozew

replika na odpowiedz na pozew

Co to jest replika na odpowiedź na pozew?

Najprościej rzecz ujmując replika na odpowiedź na pozew to nic innego jak odpowiedź na odpowiedź na pozew. Postępowanie sądowe ma różne etapy. Po złożeniu pozwu sąd doręcza go bankowi, który zazwyczaj ma 14 dni na ustosunkowanie się do roszczeń kredytobiorcy. Po udzieleniu odpowiedzi przez bank sąd może zobowiązać kredytobiorcę do ustosunkowania się do treści odpowiedzi na pozew. Właśnie takie pismo nazywamy repliką na odpowiedź na pozew

Zobacz również: Kalkulator WIBOR

Jak napisać replikę na odpowiedź na pozew?

Replikę na odpowiedź na pozew należy napisać zgodnie z wymaganiami, jakie stawia się pismu procesowemu, które składamy w sprawie. Oprócz zachowania wszelkich wymogów formalnych w treści takiego pisma powinniśmy się skupić na ustosunkowaniu się do argumentów podniesionych przez bank w odpowiedzi na pozew. Nie ma sensu powielać tego, co napisaliśmy w pozwie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby ewentualnie rozszerzyć swoje stanowisko w danej kwestii. Ponadto w tym piśmie możemy powołać nowe dowody, jeśli uznamy, że jest to konieczne w sprawie. 

Czy można uzupełnić odpowiedź na pozew?

To wszystko zależy od rygorów, jakie stawia sąd stronom w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może zobowiązać stronę, by w odpowiedzi na pozew podała wszystkie twierdzenia i dowody istotne dla rozstrzygnięcia pod rygorem utraty prawa do ich powoływania w toku dalszego postępowania. Jeśli zaś sąd nie nada takiego rygoru, to bank będzie mógł bez problemu uzupełnić swoje stanowisko w sprawie. Nie można też zapominać, iż rozprawa sądowa jest miejscem, gdzie będzie można uzupełniać i przedstawiać swoje stanowisko w sprawie. 

Czy można nie odpowiedzieć na pozew?

W obecnym stanie prawnym (art. 2051 k.p.c.) złożenie odpowiedzi na pozew jest obowiązkiem pozwanego. W przypadku niezłożenia odpowiedzi na pozew w terminie sąd może na posiedzeniu niejawnym wydać wyrok zaoczny. W takim przypadku sąd przyjmuje za prawdziwe twierdzenia zawarte w pozwie i innych pismach procesowych doręczonych przed rozprawą. Zatem niezłożenie odpowiedzi na pozew może mieć negatywne konsekwencje prowadzące nawet do przegrania sprawy. Potrzebujesz pomocy w złożeniu pozwu do sądu w sprawie kredytu? Kancelaria radcowska Szczecin posiada wieloletnie doświadczenie z sprawie unieważnienia umów kredytowych.

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej