Windykacja należności krok po kroku

Windykacja należności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z dynamicznym rozwojem, ale również koniecznością radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest problem związany z niesolidnymi płatnikami, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorców. W takiej sytuacji kluczowym narzędziem staje się profesjonalna windykacja należności.

Sprawdź pełny zakres usług jaki posiada w ofercie doświadczony radca prawny Szczecin.

Czym jest windykacja należności?

Windykacja należności to proces dochodzenia swoich praw finansowych przez wierzyciela wobec dłużnika. Może dotyczyć zarówno klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi, jak innych, czyli chociażby firm. Głównym celem windykacji jest skuteczne odzyskanie środków pieniężnych, które zostały zaległe lub nieuregulowane w ustalonym terminie.

Jak przebiega proces windykacji?

Przeprowadzenie prawidłowej i skutecznej windykacji składa się z kilku etapów. Oto one:

  • Pierwszym krokiem jest, kurtuazyjnie, wysłanie przypomnienia do dłużnika, informującego go o zaległych płatnościach. To pouczenie ma na celu subtelne przypomnienie o zobowiązaniach oraz skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zaległego długu.
  • Brak reakcji na przypomnienie skutkuje wysłaniem dłużnikowi bardziej formalnego wezwania do zapłaty – i na tym etapie wchodzi prawnik, który kieruje do dłużnika tak zwane ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Dokument ten jasno określa termin na uregulowanie długu oraz zawiera informacje o możliwych konsekwencjach prawnych w przypadku jego zaniedbania.
  • Jeżeli wezwanie do zapłaty pozostało bez odpowiedzi, wierzyciel może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania sądowego. W tym kroku wierzyciel składa pozew do sądu, w którym przedstawia swoje roszczenia. W ramach postępowania sądowego można wystąpić o wydanie nakazu zapłaty – jest to szybki środek umożliwiający odzyskanie należności bez konieczności długotrwałego procesu sądowego. Jednakże po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, nakaz jest wysyłany do dłużnika, który ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
  • Jeśli dłużnik złoży sprzeciw, sprawa przechodzi do etapu rozprawy sądowej. Sąd rozpatruje argumenty obu stron i podejmuje decyzję. Może to prowadzić do zasądzenia należności lub odrzucenia roszczeń wierzyciela. Taka sprawa sądowa może toczyć się dłuższy czas, w zależności od stopnia złożoności sprawy oraz dostępnych terminów sądowych w danym sądzie.
  • W przypadku uzyskania korzystnego wyroku sądowego, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie przystąpić do egzekucji komorniczej. Komornik sądowy ma prawo podjąć różne kroki w celu odzyskania należności, takie jak zajęcie mienia dłużnika, kont bankowych, wynagrodzenia czy innych źródeł dochodów.

Jakie działania podejmuje komornik podczas windykacji należności?

Komornik pobiera opłatę za wszczęcie egzekucji komorniczej. Opłata ta obejmuje koszty wszelkich czynności, od zajęcia mienia po przekazywanie uzyskanych środków wierzycielowi. Opłaty te oraz inne koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym są, obok należności głównej, również egzekwowane od dłużnika, jednak to najpierw wierzyciel musi je pokryć.

Windykacja należności – jak pomaga kancelaria prawna?

Egzekucja komornicza to potężne narzędzie w rękach wierzyciela, jednakże wiąże się z pewnymi kosztami. Zrozumienie etapów tego procesu oraz powiązanych opłat może pomóc przedsiębiorcom podejmować świadome decyzje w zakresie windykacji należności. Warto jednak pamiętać, że skorzystanie z profesjonalnych usług (Prawnik windykacja Szczecin) w tym obszarze może być kluczowe, aby zagwarantować skuteczność działań i minimalizować koszty dla wierzyciela.

Może cię również zainteresować:

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF

Problematyka spraw frankowych jest znana polskiemu wymiarowi sprawiedliwość już od lat. Dziś wiemy, że większość niegdyś popularnych umów kredytowych powiązanych z walutą franka szwajcarskiego zawiera tzw. klauzule abuzywne, czyli takie postanowienia, które są niezgodne z przepisami i naruszają interesy konsumentów. Proces dochodzenia swoich...

Więcej