Wygrana z PKO BP – Umowa kredytu nieważna!

Wygrana z PKO BP przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Wyrokiem z dnia 20 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (SSO Wojciech Machnicki) wydał wyrok ustalający, że umowa Własny Kąt Hipoteczny z lipca 2006 r. jest nieważna. Sąd zasądził od PKO BP na rzecz kredytobiorców kwotę 693.000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie. Bank został obciążany w całości kosztami procesu w kwocie 11.834 zł. Wyrok cieszy, tym bardziej że potwierdza zmianę niekorzystnej dotychczas linii orzeczniczej sędziego.

Wyrok nieprawomocny, spodziewamy się apelacji banku. Sprawę prowadził r. pr. Witold Jagiełło.

Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej