Wyrok TSUE ws. Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału już 15 czerwca

Wyrok TSUE

Opinia rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, gdy umowa okaże się nieważna – to główny wniosek opinii Rzecznika Generalnego TSUE do spodziewanego wyroku w sprawie C-520/21.  Opinia nie stanowi w tym zakresie zaskoczenia, Rzecznik Generalny odwołuje się bowiem szeroko do znanej argumentacji prawnej, z której wynika, że skoro nieważność umowy powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych postanowień umownych to przedsiębiorca nie może czerpać z tego tytułu korzyści.

Pisaliśmy o tym w artykule. Zobacz link

Jakiego wyroku należy oczekiwać?

Zaznaczyć należy, że choć opinia Rzecznika Generalnego jest wyłącznie poglądem przedstawionym Trybunałowi to jednak najczęściej okazuje się ona zgodna z kierunkiem orzeczniczym późniejszego wyroku TSUE. Trybunał w sprawie C-520/21 wyda wyrok w sprawie roszczenia zarówno banku wobec konsumenta jak i przeciwnego roszczenia kierowanego przez kredytobiorcę wobec banku. Co interesujące według Rzecznika roszczenie konsumenta wobec banku nie jest wykluczone na gruncie dyrektywy 93/13, a w szczególności jest zgodna z przeświecającym celem dyrektywie tj. ochronie konsumentów. Mimo, że dyrektywa 93/13 nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej dochodzenia owego roszczenia przeciwko bankowi to jednak w przypadku istnienia takiej podstawy prawnej w polskim prawie będzie to prawnie dopuszczalne. Pamiętać należy, że w tym przypadku konsument w przeciwieństwie do banku niczym nie zawinił w tym, że umowa okazała się nieważna, tym samym bank przez kilkanaście lat, bez podstawy prawnej, obracał pieniędzmi wpłacanymi przez kredytobiorcę. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia TSUE należy spodziewać się oddalenia fali niesłusznych powództw banków. Czy z kolei spowoduje to napływ dodatkowych roszczeń frankowiczów, to pokaże dopiero kierunek orzeczniczy sądów krajowych.

Wyrok w tej sprawie ma zapaść 15 czerwca 2023 r. o g. 9:30.

Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Może cię również zainteresować:

Wniosek o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu CHF

Problematyka spraw frankowych jest znana polskiemu wymiarowi sprawiedliwość już od lat. Dziś wiemy, że większość niegdyś popularnych umów kredytowych powiązanych z walutą franka szwajcarskiego zawiera tzw. klauzule abuzywne, czyli takie postanowienia, które są niezgodne z przepisami i naruszają interesy konsumentów. Proces dochodzenia swoich...

Więcej

Windykacja należności

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z dynamicznym rozwojem, ale również koniecznością radzenia sobie z różnorodnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest problem związany z niesolidnymi płatnikami, którzy nie regulują swoich zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorców. W takiej sytuacji kluczowym narzędziem staje się profesjonalna...

Więcej

Termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie wyroku stanowi pisemne rozwinięcie decyzji sądu. Sam wyrok najczęściej mieści się na jednej kartce i rozstrzyga o żądaniach stron. Uzasadnienie natomiast, choć zgodnie z przepisami powinno być zwięzłe, może zawierać się nawet na kilkudziesięciu stronach. Stanowi ono odzwierciedlenie procesu myślowego, który doprowadził...

Więcej