Wyrok TSUE ws. Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału już 15 czerwca

Wyrok TSUE

Opinia rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, gdy umowa okaże się nieważna – to główny wniosek opinii Rzecznika Generalnego TSUE do spodziewanego wyroku w sprawie C-520/21.  Opinia nie stanowi w tym zakresie zaskoczenia, Rzecznik Generalny odwołuje się bowiem szeroko do znanej argumentacji prawnej, z której wynika, że skoro nieważność umowy powstała na skutek zamieszczenia przez bank nieuczciwych postanowień umownych to przedsiębiorca nie może czerpać z tego tytułu korzyści.

Pisaliśmy o tym w artykule. Zobacz link

Jakiego wyroku należy oczekiwać?

Zaznaczyć należy, że choć opinia Rzecznika Generalnego jest wyłącznie poglądem przedstawionym Trybunałowi to jednak najczęściej okazuje się ona zgodna z kierunkiem orzeczniczym późniejszego wyroku TSUE. Trybunał w sprawie C-520/21 wyda wyrok w sprawie roszczenia zarówno banku wobec konsumenta jak i przeciwnego roszczenia kierowanego przez kredytobiorcę wobec banku. Co interesujące według Rzecznika roszczenie konsumenta wobec banku nie jest wykluczone na gruncie dyrektywy 93/13, a w szczególności jest zgodna z przeświecającym celem dyrektywie tj. ochronie konsumentów. Mimo, że dyrektywa 93/13 nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej dochodzenia owego roszczenia przeciwko bankowi to jednak w przypadku istnienia takiej podstawy prawnej w polskim prawie będzie to prawnie dopuszczalne. Pamiętać należy, że w tym przypadku konsument w przeciwieństwie do banku niczym nie zawinił w tym, że umowa okazała się nieważna, tym samym bank przez kilkanaście lat, bez podstawy prawnej, obracał pieniędzmi wpłacanymi przez kredytobiorcę. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia TSUE należy spodziewać się oddalenia fali niesłusznych powództw banków. Czy z kolei spowoduje to napływ dodatkowych roszczeń frankowiczów, to pokaże dopiero kierunek orzeczniczy sądów krajowych.

Wyrok w tej sprawie ma zapaść 15 czerwca 2023 r. o g. 9:30.

Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej