TSUE potwierdził zasadność wstrzymania płatności kredytu!

TSUE potwierdził zasadność wniosku o wstrzymanie płatności kredytu w trakcie postępowania sądowego stwierdzając, że oddalenie przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia ze względu na brak interesu prawnego będzie niezgodny z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności prawa Unii.

Sprawdź wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie C-287/22

Czym jest wniosek o zabezpieczenie oraz kiedy można go złożyć pisaliśmy tutaj

Co bardzo istotne Trybunał stwierdził, że podstawą uwzględnienia wniosku Frankowicza o wstrzymanie płatności rat nie musi być wyłącznie spłata całego kapitału, ale przede wszystkim groźba niezrealizowania celu Dyrektywy 93/13, którą jest przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta jakby była, gdyby w umiecie kredytu nie było postanowień niedozwolonych. Co to oznacza? W ocenie kancelarii powinno to zdecydowanie ułatwić zdobycie zabezpieczenia w toku procesu i w oczekiwaniu na korzystny wyrok ograniczyć negatywne skutki ewentualnej niewypłacalności banku.

r.pr. Witold Jagiełło

Sprawdź również: pomoc frankowiczom Szczecin

Może cię również zainteresować:

kancelaria frankowa szczecin

Dla wielu osób wydawało się to niemożliwe, a jednak w dniu 25 kwietnia 2024 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 25/22 (wcześniej III CZP 11/21) podjął tzw. uchwałę frankową. Wokół tej uchwały powstało już tyle teorii, że większość prawników specjalizujących się w sprawach...

Więcej

Zarzut zatrzymania w sprawach frankowych

Seria wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach frankowych z końca 2023 roku z ogromną skutecznością wytrącała z rąk banków argumenty jeden po drugim. Los ten podzielił również zarzut zatrzymania, dotychczas tak ochoczo składany przez banki. Wyrokiem z dnia 14 grudnia 2023 r....

Więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie: BTE) stanowił niegdyś instrument ułatwiający bankom szybkie i efektywne dochodzenie wierzytelności wynikających z czynności bankowych, bez konieczności uzyskiwania odpowiedniego orzeczenia sądowego. By móc wyegzekwować należność, bank musiał jedynie wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, która potwierdzała, iż...

Więcej