TSUE potwierdził zasadność wstrzymania płatności kredytu!

Bez kategorii 15 czerwca, 2023

TSUE potwierdził zasadność wstrzymania płatności kredytu!

TSUE potwierdził zasadność wniosku o wstrzymanie płatności kredytu w trakcie postępowania sądowego stwierdzając, że oddalenie przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia ze względu na brak interesu prawnego będzie niezgodny z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności prawa Unii.

Sprawdź wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r., w sprawie C-287/22

Czym jest wniosek o zabezpieczenie oraz kiedy można go złożyć pisaliśmy tutaj

Co bardzo istotne Trybunał stwierdził, że podstawą uwzględnienia wniosku Frankowicza o wstrzymanie płatności rat nie musi być wyłącznie spłata całego kapitału, ale przede wszystkim groźba niezrealizowania celu Dyrektywy 93/13, którą jest przywrócenie sytuacji prawnej i faktycznej konsumenta jakby była, gdyby w umiecie kredytu nie było postanowień niedozwolonych. Co to oznacza? W ocenie kancelarii powinno to zdecydowanie ułatwić zdobycie zabezpieczenia w toku procesu i w oczekiwaniu na korzystny wyrok ograniczyć negatywne skutki ewentualnej niewypłacalności banku.

r.pr. Witold Jagiełło