Aktualności

kredyt frankowy druga instancja

Ile trwa druga instancja w sprawie Frankowej?

  Niestety przepisy kodeksu postępowania nie regulują tego, ile czasu ma Sąd II instancji na rozpatrzenie odwołania. W praktyce wygląda to w ten sposób, że Sąd I Instancji przekazuje Sądowi II instancji akta sprawy wraz z apelacją. W pierwszej kolejności dochodzi do wylosowania…

Więcej

Pozew rozprawa frankowa

Co powinien zawierać pozew w sprawie frankowej?

Pozew o unieważnienie umowy kredytowej (a właściwie o ustalenie nieważności) powinien spełniać zarówno wymogi formalne z uwzględnieniem zmian dokonanych w kodeksie postępowania cywilnego w 2023 r., jak i przedstawiać argumentacją prawną przemawiającą za tym, że żądanie kredytobiorcy kierowane wobec banku jest zasadne. Należy…

Więcej

koszt sprawy frankowej

Ile kosztuje sprawa frankowa?

  Tak samo, jak w innych postępowaniach sądowych, założenie sprawy frankowej wiąże się z kosztami, które należy pokryć w związku z prowadzoną sprawą. Skorzystaj ze wsparcia: pomoc frankowiczom Szczecin Koszt sprawy frankowej Zanim trafią do naszej kancelarii osoby zainteresowane unieważnieniem kredytu frankowego, to…

Więcej

TSUE potwierdził zasadność wstrzymania płatności kredytu!

TSUE potwierdził zasadność wniosku o wstrzymanie płatności kredytu w trakcie postępowania sądowego stwierdzając, że oddalenie przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia ze względu na brak interesu prawnego będzie niezgodny z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku…

Więcej

wyrok sądu

Wygrana Frankowiczów z PKO BP

Kolejna wygrana Frankowiczów z PKO BP przed Sądem Okręgowym w Bielsku – Białej. Wyrokiem z dnia 16 lutego 2023 r. I C 72/22, Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej (SSO Marzena Buszka) ustalił, że umowa kredyt mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny z sierpnia 2008…

Więcej

Wstrzymanie płatności rat kredytu – wyrok TSUE C-287/22

15 czerwca 2023 r. zapadnie wyrok TSUE, z którego dowiemy się, czy polskie przepisy umożliwiające oddalenie wniosku kredytobiorców o wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania sprawy sądowej ze względu np. na dobrą sytuację finansową banku lub niespłacenie kapitału wypłaconego kredytu, są zgodne…

Więcej

prawo cywilne szczecin

Wygrana Frankowiczów z mBankiem!

W dniu 29 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu hipotecznego naszych klientów zawarta z BRE Bankiem (aktualnie mBankiem) jest nieważna oraz zasądził na ich rzecz odpowiednio kwoty 170.492,11 zł oraz 46.778,28 CHF. Sędzią sprawozdawcą była…

Więcej

Prawomocny wyrok

Frankowicze prawomocnie wygrywają w Szczecinie – umowa dawnego Polbank EFG nieważna

Prawomocna nieważność umowy d. EFG Eurobank (Polbank) – Frankowicze wygrywają z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie (SSA Dariusz Rystał) w wyroku z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie o sygnaturze I ACa 686/22 oddalił apelację banku od…

Więcej

Frank szwajcarski - kancelariajtt

Podwójna wygrana Frankowicza z Millennium

Bank Millennium podwójnie przegrywa z Frankowiczem. Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2023 r. o sygnaturze I C 960/21 (SSO Barbara Smolska) wydanym na posiedzeniu niejawnym ustalił nieważność dwóch umów kredytu hipotecznego zawartych przez kredytobiorcę w 2006 r. z Millennium….

Więcej

Wyrok TSUE

Wyrok TSUE ws. Wynagrodzenia za korzystanie z kapitału już 15 czerwca

Opinia rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21 Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu, gdy umowa okaże się nieważna – to główny wniosek opinii Rzecznika Generalnego TSUE do spodziewanego wyroku w sprawie C-520/21.  Opinia nie stanowi w tym zakresie zaskoczenia,…

Więcej

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu zawartej z bankiem BPH, wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie!

W dniu 28 lutego 2023 r. w sprawie o sygnaturze akt: I ACa 1103/22 Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację banku Pekao S.A., który jest następcą prawnym Banku BPH S.A. Na rzecz naszych klientów zasądzono kwotę 158.323,21 zł. Sąd Apelacyjny zastosował zarzut zatrzymania…

Więcej

Wygrana z PKO BP – Umowa kredytu nieważna!

Wygrana z PKO BP przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Wyrokiem z dnia 20 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (SSO Wojciech Machnicki) wydał wyrok ustalający, że umowa Własny Kąt Hipoteczny z lipca 2006 r. jest nieważna. Sąd zasądził od PKO BP na…

Więcej

Ugoda czy unieważnienie kredytu? Zobacz co bardziej się opłaca!

Jeżeli zastanawiasz się, czy zawrzeć ugodę z bankiem, czy domagać się unieważnienia umowy kredytu sprawdź pierwsze, jakie możesz uzyskać korzyści decydując się na któreś rozwiazanie. Dokonaliśmy analizy rzeczywistej propozycji ugodowej. Kredyt z 2008 r. udzielony na 30 lat w kwocie 170.000 zł. Kredytobiorcy…

Więcej

Co trzeba wiedzieć przy zawieraniu ugody z bankiem? Czyli wady i zalety ugody z bankiem

W ramach praktyki kancelarii poddaliśmy pod lupę ugody banków w sprawach kredytów frankowych, które pojawiły się na przestrzeni ostatniego roku. Zaobserwowaliśmy, że choć więcej banków proponuje ugody frankowiczom jednak warunki tych ugód i techniki negocjacyjne powinny budzić wzmożoną czujność. Jak wygląda propozycja banku?…

Więcej

Bezpłatne konsultacje dla kredytobiorców w dniu 17 stycznia 2023 r.!

Informujemy, że prawnicy kancelarii Jagiełło Tobolewski będą udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom, które mają kredyty hipoteczne. Co do zasady konsultacje dotyczą osób posiadających tzw. kredyty frankowe. Na  spotkania zapraszamy także osoby, posiadające kredyty złotowe, a którym z uwagi na podniesienie stóp procentowych raty…

Więcej